Anasayfa  |   İletişim  | EN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Alınacaktır
Duyuru Arşivi
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Alınacaktır

Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalına, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemi için aşağıda belirtilen şartlarda, 19 Aralık 2013 - 10 Ocak 2014 tarihlerindeki ön kayıt başvurularına göre Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.


YÜKSEK LİSANSTA VE DOKTORADA AÇILACAK KONTENJANLAR VE PROGRAM ÜCRETLERİ
Enstitü Adı Anabilim
Dalı
Program Kontenjan Yabancı Kontenjan Ücret Bilimsel Hazırlık
Kredi/Saat Ücreti
Sosyal Bilimler Tarih Yüksek Lisans 5 - 7.000 TL   337,50 TL
Sosyal Bilimler Tarih Doktora 5 1 15.000 TL   337,50 TL


Bursluluk durumu:
Kontenjanın %20’si tam bursludur. Bursluluk süresi; yüksek lisansta dört yarıyıl (iki yıl), doktorada sekiz yarıyıl (dört yıl) için geçerlidir.

Program ücreti
:
Ücretler, yüksek lisansta dersler ve tez çalışması olmak üzere dört yarıyıl (iki yıl) için, doktorada dersler, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere sekiz yarıyıl (dört yıl) için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir.
Bilimsel hazırlık programının süresi bir yıldır. Ücretlere KDV dahildir ve bir yıl için geçerlidir.              SINAV YERİ VE TARİHLERİ
Anabilim Dalı Sınav Yeri Tarihi Yazılı Sınav Mülakat
Tarih Topkapı Yerleşkesi 15.01.2014 10.00-12.00 13.00-14.00
            

SINAV DEĞERLENDİRME
    
Anabilim Dalı Programı ALES Mezuniyet Notu YDS Mülakat
Tarih Yüksek Lisans %50 %20   - %30
Tarih Doktora %50 %10 (YL.) %10 %30


 Başarı puanı: Başarılı sayılmak için toplam puan yüksek lisansta 65/100, doktorada 70/100 olmalıdır.
Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
   

Başvuru şartları:

- Yüksek Lisans için lisans mezunu, Doktora için yüksek lisans mezunu olmak,
- ALES’ten en az 55 almış olmak,
- Doktoraya başvuru için YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb. yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 veya eşdeğer puan almış olmak,
- Alan dışından gelen öğrenciler için bir yıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. Yüksek Lisans programlarına, ALES puanı, lisans AGNO’su ve mülâkat sonuçları ile Doktora programlarına, ALES puanı, Yüksek Lisans AGNO’su, yabancı dil puanı ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru dilekçeleri, niyet mektubu değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.


Başvuru için gerekli belgeler:
- ALES belgesi,
- Yüksek lisans için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, doktora için yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
- Yüksek Lisans için lisans not dökümü (transkript) belgesi, Doktora için yüksek lisans not dökümü (transkript) belgesi,
- Yabancı dil sonuç belgesi (sadece Doktora başvurusu için gereklidir),
- Askerlik durum belgesi (askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge),
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- İki referansın iletişim bilgileri,
- Niyet mektubu ve özgeçmiş.


Ön kayıt başvuru tarihleri 19 Aralık 2013 – 10 Ocak 2014 
Sınav tarihi ve yeri 15 Ocak 2014, Saat: 10.00, 13.00, Topkapı Yerleşkesi
Sonuçların ilanı    17 Ocak 2014
Asıl liste kesin kayıt tarihi 20-23 Ocak 2014
Yedek liste kesin kayıt tarihi 24-25 Ocak 2014Başvuru yeri ve İrtibat adresi: 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi,  
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No: 25, Zeytinburnu/İSTANBUL        
Tel: 0212 582 90 70, 521 85 00/ 2028,  Faks: 0212 582 81 10


İnternet üzerinden başvurular için:

Online başvuru formu (Başvuru Süresi Sona Ermiştir.)

 
Başvuru formu (Application form)   Word  PDF

  • http://sbe.fsm.edu.tr/resimler/upload/Yuksek-Lisans-ve-Doktora-Ogrencileri-Alinacaktir-1271213.jpg
    Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Alınacaktır

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi