Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Başvuruları Başladı
Duyuru Arşivi
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Başvuruları Başladı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Sosyal Bilimler Enstitüsünün çeşitli programlarına 16 Mayıs-27 Haziran 2016 tarihleri arasında internet üzerinden aşağıda belirtilen şartlarda yüksek lisans ve doktora öğrenci başvuruları kabul edilecektir.
Online Başvuru
Uluslararası lisansüstü başvuru koşulları, detaylar ve irtibat için tıklayınız.
Please click below to Access the International Graduate Admissions System
للتسجيل في برامج الدراسات العليا من خلال هذا الرابط :
http://apply.fsm.edu.tr/
Online Application
(International Graduate Admissions)
PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN, ALES PUAN TÜRLERİ VE ÜCRETLER
Program Genel Yatay Geçiş Kont. ALES Türü Puan YDS Ücret
Kontenjan
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans 20** 2 SÖZ 55 - 10.500
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora 10** 2 SÖZ 55 55 15.000
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans 10*** 3 SÖZ 55 - 10.500
Temel İslam Bilimleri Doktora 5*** 2 SÖZ 55 55 13.000
Tarih Yüksek Lisans 20** 2 SÖZ 55 - 10.500
Tarih Doktora 5** 2 SÖZ 55 55 15.000
Bilim Tarihi Yüksek Lisans 7*** 1 SÖZ-EA 55 75 10.500
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans 10* 1 EA 55 55 25.000
Klinik Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans 5* 1 - Alt sınır aranmaz 17.500
  * Kontenjanın %20’si tam bursludur.
** Kontenjanın %60’ı tam burslu, %40’ı yarı bursludur.
*** Kontenjanın %100’ü tam bursludur.
“Bilim Tarihi Anabilim Dalı’na girmeye hak kazanan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere Prof. Dr. Fuat SEZGİN İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından öğrenimleri boyunca her yıl 12 ay süreyle 1.400 TL üniversite bursu verilecektir. Bu burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmakta olup üniversitemizin sorumluluğunda değildir.
Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlanması gerekmektedir.
- Yüksek lisans programlarında bursluluk süresi 2 yıl için geçerlidir. Ücretler normal şartlarda dersler, seminer ve tez çalışması olmak üzere azami süre olarak 3 yıl için geçerlidir, ücretlere KDV dâhildir.
- Doktora programında bursluluk süresi 4 yıldır için geçerlidir. Ücretler; normal şartlarda dersler, seminer, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere azami süre olarak 6 yıl için geçerlidir, ücretlere KDV dâhildir.
Ön kayıt başvuru tarihleri 16 Mayıs– 27 Haziran 2016 
Yüksek Lisans Yabancı Dil Sınavı
(Bu sınav Yalnız YDS’si olmayan
Klinik Psikoloji ve Bilim Tarihi yüksek lisans adayları için geçerlidir.)
12 Temmuz 2016, Saat:09.00
Yabancı Diller Bölümü- Küçük Çamlıca Yerleşkesi
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının ilanı    13 Temmuz 2016
Türk Dili ve Edebiyatı YL. / Doktora
Tarih YL. / Doktora
Klinik Psikoloji (Tezli-Tezsiz) YL.
 Yazılı Sınav 14 Temmuz 2016, Saat: 10.00 Atik Valide Yerleşkesi
 Mülakat Saat: 14.00
Temel İslam Bilimleri YL. ve Doktora  Yazılı Sınav 14 Temmuz 2016, Saat: 10.00 Topkapı Yerleşkesi
 Mülakat Saat: 14.00
Bilim Tarihi YL. Yazılı Sınav 18 Temmuz 2016, Saat: 10.00 Atik Valide Yerleşkesi
Mülakat Saat: 14.00
Sonuçların ilanı    18 Temmuz 2016
Asıl liste kesin kayıt 19-21 Temmuz 2016
Yedek liste kesin kayıt 25-26 Temmuz 2016
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI
Program Giriş Puanı Yarı Burslu Tam Burslu
Yüksek Lisans 65/100 75/100 80/100
Doktora 70/100 75/100 80/100
BAŞVURU ŞARTLARI
a) Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans mezunu olmak.
b) Yüksek Lisans için lisans mezuniyet notunun en az  CC (60.00), Doktora için yüksek lisans mezuniyet notunun en az CB (67.00) olması
c) ALES’ten en az 55 puan almış olmak. Tezsiz Klinik Psikoloji yüksek lisans programı için ALES şartı aranmaz.
d) Doktora için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak.
Klinik Psikoloji için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak (Tezsiz yüksek lisansta YDS alt sınırı aranmaz)
Bilim Tarihi için YDS’den en az 75 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak
Diğer tüm yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmaz.
GEREKLİ BELGELER
a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Mezuniyet Transkripti.
c) ALES belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans programı için istenilmez).
d) YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programları ile Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi yüksek lisans programları için gereklidir).
e) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge).
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
g) Özgeçmiş.
ÖZEL KOŞULLAR
a) Temel İslam Bilimleri programları için Arapça bilmek şart olup, yapılacak giriş sınavında sözlük serbesttir.
b) Tarih yüksek lisans ve doktora programları için alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.
c) Klinik Psikoloji yüksek lisans programlarına yalnız Psikoloji Lisans mezunları başvurabilir.
DEĞERLENDİRME
a) Yüksek Lisans ve Doktora programlarına, Mezuniyet notu, ALES puanı, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
b) Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c) Yazılı Sınav ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d) Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
e) Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
f) Şartlı başvuru kabul edilmez.
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.
a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması).
c) Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.
d) ALES belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans için istenmez).
e) YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programları ile Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi programları için gereklidir).
f) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Topkapı Yerleşkesi  
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212 582 9070, 521 85 00/2028-2045  Faks:0212 582 81 10
Topkapı Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.
Üsküdar (Atik Valide) Yerleşkesi
Valide-i Atik Mah. Kartalbaba Cad. No: 36 Üsküdar İstanbul
Tel : 0212 521 81 00 Pbx
Faks : 0216 310 29 27
Üsküdar (Atik Valide) Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.
Küçük Çamlıca Yerleşkesi (Yabancı Diller Bölümü)
Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Caddesi No:8 Üsküdar / İstanbul
İletişim: 0(216) 546 02 96 (Dâhili - 3000) -  @: prep@fsm.edu.tr  
Web:http://prep.fsm.edu.tr/
Küçük Çamlıca Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.
Başvurular hakkında bilgi için:    
Ahmet Hamdi GÜNEŞ Bülent UÇAN
agunes@fsm.edu.tr bucan@fsm.edu.tr
         
         


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi