Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Tez veya Dönem Projesi Teslimi Hakkında
Duyuru Arşivi
Tez veya Dönem Projesi Teslimi Hakkında

Tez veya Dönem Projesi Teslimi Hakkında

 

Değerli Öğrenciler,

 

2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılında tez veya proje çalışmasını tamamlayarak savunmaya girecek öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken son tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Önemle duyurulur.

 

Tezin spiral ciltli olarak ve elektronik ortamda (İntihal Programı Raporu çıkarılmak üzere) danışmana teslim için son tarih

14 Aralık 2018

Tez Danışmanı tarafından savunmaya uygun bulunan spiral ciltli tezin, intihal programı raporunun ve  FSMVÜ.EÖD.FR-005/01 kodlu form ile Yalnız doktora öğrencileri için: Makale Yayın Formunun     FSMVÜ.EÖD.FR-019/01 ilgili imzalar tamam olmak kaydıyla Enstitüye teslimi için son tarih

21 Aralık 2018

Tezsiz yüksek lisans öğrencisinin, dönem projesini spiral ciltli olarak ve elektronik ortamda danışmana ve bir dilekçe ekinde Enstitüye teslimi için son tarih

28 Aralık 2018

2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi için Enstitüye tez ek süre talebi için son tarih  FSMVÜ.EÖD.FR-007/01   

28 Aralık 2018

 

1. Tezin veya Dönem Projesinin tamamlandığı danışman tarafından da uygun bulunan öğrenciler,  yukarıda belirtilen tarihten önce de savunmaya girmek için başvuru yapabilirler. Son tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Danışman öğretim üyelerinin intihal taraması yapabilmeleri için TURNITIN programına üyelikleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Aktivasyon e-postası gelmeyen öğretim üyelerinin KDDB’dan Uzman Emrah KARABULUT ile (e-posta: ekarabulut@fsm.edu.tr - Dâhili: 2024) iletişime geçmeleri gerekmektedir.

3. Tez veya Dönem projesini teslim etmek isteyen öğrencilerin öncelikle otomasyon sisteminde, ders ve tez not durumları ile AKTS’lerini kontrol etmeleri bir problem var ise tez danışmanlarıyla irtibata geçmeleri veya Enstitü Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: 2016-2017 öğretim yılı veya daha önceki yıllarda kaydolup, tez çalışması yapan yüksek lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için en son tez teslimini 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde (16 Mayıs 2019’a kadar) yapmaları gerekmektedir. İlgili dönemde Tez Savunma sınavına girmeyen öğrencilerin yönetmelik gereği kayıtları silinecektir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi