Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Lisansüstü Programlara 2. Başvurular Başladı
Duyuru Arşivi
Lisansüstü Programlara 2. Başvurular Başladı

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Alınacaktır
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili Anabilim Dallarına 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için 08-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak aşağıda belirtilen şartlarda lisansüstü aday başvurular kabul edilecektir.
Online Başvuru
YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA AÇILACAK PROGRAMLAR, KONTENJANLAR VE ÜCRETLER
Anabilim Dalı Program Genel Kontenjan ALES Puan Türü Ücret
Kamu Hukuku Yüksek Lisans 20 (5’i Tam Burslu, 15’i Yarı Burslu) EA 20.000 TL
Özel Hukuk Yüksek Lisans 20 (5’i Tam Burslu, 15’i Yarı Burslu) EA 20.000 TL
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora 7 (3’ü Tam Burslu, 4’ü Yarı Burslu) SÖZ 15.000 TL
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans 3 (Tam Burslu) SÖZ 10.500 TL
Temel İslam Bilimleri Doktora 4 (Tam Burslu) SÖZ 13.000 TL
Tarih Yüksek Lisans 3 (Tam Burslu) SÖZ 10.500 TL
Tarih Doktora 4 (2’si Tam Burslu, 2’si Yarı Burslu) SÖZ 15.000 TL
Bilim Tarihi Yüksek Lisans 4 (Tam Burslu) SÖZ 10.500 TL
Psikoloji Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Tezsiz) 2 (Ücretli) - 17.500 TL
-Sınavda yeterli puanı alarak başarılı olan ancak burs kazanamayan adaylar istedikleri takdirde ve yeterli kontenjan olması halinde ücretli olarak kayıt yaptırabilirler.
-  “Bilim Tarihi Anabilim Dalı’na girmeye hak kazanan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere Prof. Dr. Fuat SEZGİN İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından öğrenimleri boyunca her yıl 12 ay süreyle 1.400 TL üniversite bursu verilecektir. Bu burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmakta olup üniversitemizin sorumluluğunda değildir.
-  Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlanması gerekmektedir.
-  Bursluluk süresi tüm yüksek lisans programlarında azami 2 yıl, doktora programlarında azami 4 yıl sürelidir.
-  Yüksek lisans programlarının ücretleri; dersler, seminer ve tez çalışması olmak üzere azami 3 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 3 yıllık ücrettir).
-  Doktora programlarında ücretler; dersler, seminer, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere azami 6 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 6 yıllık ücrettir).
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA/SANATTA YETERLİK GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ
Yabancı Dil Giriş Sınavı 23.08. 2016, Saat: 09.00, Yabancı Diller Bölümü
(Sadece Bilim Tarihi ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Adayları Katılacak)
Küçük Çamlıca Yerleşkesi
Yüksek Lisans Yabancı Dil Sınavı Sonuçlarının İlanı 25.08.2016
Yazılı ve Mülakat Sınavı Temel İslam Bilimleri 31.08.2016, Saat: 10.00
Topkapı Yerleşkesi
Türk Dili ve Edebiyatı 31.08.2016, Saat:10.00
Atik Valide Yerleşkesi
Tarih
Klinik Psikoloji (Tezsiz)
Bilim Tarihi 05.09.2016, Saat:10.00
Atik Valide Yerleşkesi
Kamu Hukuku
Özel Hukuk
31.08.2016, Saat: 10.00
Haliç Yerleşkesi
Sonuçların ilanı 02.09.2016
Kesin kayıt 06-08 Eylül 2016 Topkapı Yerleşkesi
-       Mülakat sınavı aynı gün öğleden sonra yapılır.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI
Program Giriş Puanı Yarı Burslu Tam Burslu
Yüksek Lisans 65/100 75/100 80/100
Doktora 70/100 75/100 80/100
BAŞVURU ŞARTLARI
a)        Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans mezunu olmak.
b)       Yüksek Lisans için lisans mezuniyet notunun en az CC (60/100), Doktora için yüksek lisans mezuniyet notunun en az CB (67/100) olması.
c)        ALES’ten en az 55 puan almış olmak. Tezsiz Klinik Psikoloji yüksek lisans programı için ALES şartı aranmaz.
d)       Doktora için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak. Klinik Psikoloji için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak (Tezsiz yüksek lisansta YDS alt sınırı aranmaz). Bilim Tarihi için YDS’den en az 75 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak.
Diğer tüm yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmaz.
GEREKLİ BELGELER
a)        Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b)       Mezuniyet Transkripti.
c)        ALES belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans programı için istenilmez).
d)       YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programları ile Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi yüksek lisans programları için gereklidir).
e)        Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge).
f)        Nüfus cüzdanı fotokopisi.
g)       Özgeçmiş.
ÖZEL ŞARTLAR
a)        Temel İslam Bilimleri programları için Arapça bilmek şart olup, yapılacak giriş sınavında sözlük serbesttir.
b)       Tarih yüksek lisans ve doktora programları için alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.
c)        Klinik Psikoloji yüksek lisans programlarına yalnız Psikoloji mezunları başvurabilir.
d)       Kamu Hukuku ve Özel Hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
DEĞERLENDİRME
a)        Yüksek Lisans ve Doktora programlarına, Mezuniyet notu, ALES puanı, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
b)       Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c)        Yazılı Sınava veya Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d)       Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar Başarılı sayılır.
e)        Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
f)        Şartlı başvuru kabul edilmez.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Topkapı Yerleşkesi  
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212 582 9070, 521 85 00/2028-2045  Faks:0212 582 81 10
Topkapı Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.
Üsküdar (Atik Valide) Yerleşkesi
Valide-i Atik Mah. Kartalbaba Cad. No: 36 Üsküdar İstanbul
Tel : 0212 521 81 00 Pbx
Faks : 0216 310 29 27
Üsküdar (Atik Valide) Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.
Haliç Yerleşkesi
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:12/A Beyoğlu / İSTANBUL
Tel : 0212 521 81 00
Faks : 0212 369 81 64
Haliç Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.
Küçük Çamlıca Yerleşkesi (Yabancı Diller Bölümü)
Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Caddesi No:8 Üsküdar / İstanbul
İletişim: 0(216) 546 02 96 (Dâhili - 3000) -  @: prep@fsm.edu.tr  
Web:http://prep.fsm.edu.tr/
Küçük Çamlıca Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.
Başvurular hakkında bilgi için:    
Ahmet Hamdi GÜNEŞ Cebrail ÇETİN Bülent UÇAN
agunes@fsm.edu.tr ccetin@fsm.edu.tr bucan@fsm.edu.tr


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi