Anasayfa  |   İletişim  | EN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Lisansüstü Başvurular Başladı
Duyuru Arşivi
Lisansüstü Başvurular Başladı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

2017-2018 Eğitim-öğretim yılı için Sosyal Bilimler Enstitüsünün çeşitli programlarına 15 Mayıs-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında internet üzerinden aşağıda belirtilen şartlarda yüksek lisans ve doktora öğrenci başvuruları kabul edilecektir.

 

Online Başvuru

 

 

PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN, ALES PUAN TÜRLERİ VE ÜCRETLER

Program

Genel

Kontenjan

Burs Oranları

Yatay Geçiş Kont.

ALES Türü Puan

YDS

Ücret

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans 20 %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu 2 SÖZ 55 - 12.500,00 TL
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora 10 %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu 2 SÖZ 55 55 17.800,00 TL
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans 10 %100’ü tam burslu 3 SÖZ 55 - 12.500,00 TL
Temel İslam Bilimleri Doktora 5 %100’ü tam burslu 2 SÖZ 55 55 15.000,00 TL
Tarih Yüksek Lisans 14 %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu 2 SÖZ 55 - 12.500,00 TL
Tarih Doktora 8 %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu 2 SÖZ 55 55 17.800,00 TL
Bilim Tarihi Yüksek Lisans 7 %100’ü tam burslu 2 SÖZ-EA 55 75 12.500,00 TL
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans 10 %20’si tam burslu, %80’i ücretli 2 EA 55 55 27.000,00 TL
Klinik Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans 10 %20’si tam burslu, %80’i ücretli 2 - Alt sınır aranmaz 20.000,00 TL
*Klinik Psikoloji Doktora 10 %20’si tam burslu, %80’i ücretli 1 EA 55 55 35.000,00 TL
Kamu Hukuku Yüksek Lisans 20 %25’i tam burslu, %75’i yarı burslu 2 EA 55 - 22.000,00 TL
Özel Hukuk Yüksek Lisans 20 %25’i tam burslu, %75’i yarı burslu 2 EA 55 - 22.000,00 TL
 

* YÖK onayı gelmesi halinde öğrenci kabulleri yapılacaktır.

-  “Bilim Tarihi Anabilim Dalı’na girmeye hak kazanan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere Prof. Dr. Fuat SEZGİN İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından öğrenimleri boyunca her yıl 12 ay süreyle 1.400 TL üniversite bursu verilecektir. Bu burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmakta olup üniversitemizin sorumluluğunda değildir.
-  Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlanması gerekmektedir.
 

 

Ön kayıt başvuru tarihleri 15 Mayıs– 07 Temmuz 2017
Yüksek Lisans Yabancı Dil Sınavı 
(Bu sınav Yalnız YDS’si olmayan Klinik Psikoloji ve Bilim Tarihi yüksek lisans adayları için geçerlidir.)
11 Temmuz 2017, Saat:09.00
Yabancı Diller Bölümü- Küçük Çamlıca Yerleşkesi
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının ilanı 12 Temmuz 2017

Türk Dili ve Edebiyatı YL. / Doktora
Tarih YL. / Doktora
Klinik Psikoloji (Tezli-Tezsiz) YL.
Bilim Tarihi YL.

Yazılı Sınav 14 Temmuz 2017, Saat: 10.00
Atik Valide Yerleşkesi
Mülakat Saat: 14.00
Kamu Hukuku YL
Özel Hukuk YL
Yazılı Sınav 14 Temmuz 2017, Saat: 10.00
Haliç Yerleşkesi
Mülakat Saat: 14.00
Temel İslam Bilimleri YL. / Doktora Yazılı Sınav 14 Temmuz 2017, Saat: 10.00
Topkapı Yerleşkesi
Mülakat Saat: 14.00
Sonuçların ilanı 18 Temmuz 2017
Asıl liste kesin kayıt 31 Temmuz – 02 Ağustos 2017
Yedek liste kesin kayıt 03-04 Ağustos 2017

.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI
Program Giriş Puanı Yarı Burslu Tam Burslu
Yüksek Lisans 65/100 75/100 80/100
Doktora 70/100 75/100 80/100
 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans mezunu olmak.
b) ALES’ten en az 55 puan almış olmak. Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans programı için ALES şartı aranmaz.
c) Doktora için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak.
Klinik Psikoloji için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak (Tezsiz yüksek lisansta YDS alt sınırı aranmaz)
Bilim Tarihi için YDS’den en az 75 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak
d) Diğer tüm yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmaz.

 

GEREKLİ BELGELER

a) Mezun olan öğrenciler; Yüksek Lisans için lisans,Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi,  
Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için bütün derslerini geçtiklerini gösteren transkript belgesi yeterlidir. Ancak kesin kayıt yapma hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet belgelerinin aslını getirmedikleri takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.
b) Mezuniyet Transkripti,
c) ALES belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans programı için istenilmez),
d) YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programları ile Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi yüksek lisans programları için gereklidir),
e) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge),
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
g) Niyet mektubu.


ÖZEL KOŞULLAR

a) Temel İslam Bilimleri programları için Arapça bilmek şart olup, yapılacak giriş sınavında sözlük serbesttir,
b) Tarih yüksek lisans ve doktora programları için alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır,
c) Klinik Psikoloji yüksek lisans programlarına yalnız Psikoloji Lisans mezunları başvurabilir,
d) Kamu Hukuku ve Özel Hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak şarttır.


DEĞERLENDİRME

a) Yüksek Lisans ve Doktora programlarına, Mezuniyet notu, ALES puanı, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
b) Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c) Yazılı Sınav ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d) Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
e) Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
f) Şartlı başvuru kabul edilmez.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.

a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması).
c) Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.
d) ALES belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans için istenmez).
e) YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programları ile Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi programları için gereklidir).
f) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Topkapı Yerleşkesi  
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 /2028-2045  Faks:0212 582 81 10
Topkapı Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.

Haliç Yerleşkesi 
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:12/A Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks: 0212 369 81 64
Haliç Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.


Üsküdar (Atik Valide) Yerleşkesi
Valide-i Atik Mah. Kartalbaba Cad. No: 36 Üsküdar İstanbul
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks: 0216 310 29 27
Üsküdar (Atik Valide) Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.


Küçük Çamlıca Yerleşkesi (Yabancı Diller Bölümü)
Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Caddesi No:8 Üsküdar / İstanbul
İletişim: 0(216) 546 02 96 (Dâhili - 3000) -  @: prep@fsm.edu.tr  
Web:http://prep.fsm.edu.tr/
Küçük Çamlıca Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.

 

Başvurular hakkında bilgi için:
enstitubasvuru@fsm.edu.tr

ENSTİTÜ / Program Sorumlu e-posta
 SBE / Kamu Hukuku Yüksek Lisans  Bülent UÇAN

0(212) 5218100- 2045

bucan@fsm.edu.tr

 SBE / Özel Hukuk Yüksek Lisans
 SBE / Bilim Tarihi Yüksek Lisans
 SBE / Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans
 SBE / Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans
ENSTİTÜ/Program Sorumlu e-posta
 SBE / Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans  Mesut GÖKÇE

0(212) 5218100- 2028

mgokce@fsm.edu.tr

 SBE / Temel İslam Bilimleri Doktora
ENSTİTÜ/Program Sorumlu e-posta
 SBE / Tarih Yüksek Lisans Tuğçe KİRİK

0(212) 5218100- 2045

tugceakbulut@fsm.edu.tr

 SBE / Tarih Doktora
 SBE / Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans
 SBE / Türk Dili ve Edebiyatı Doktora
 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi