Anasayfa  |   İletişim  | EN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Lisansüstü 2. Başvurular Başladı
Duyuru Arşivi
Lisansüstü 2. Başvurular Başladı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ ALINACAKTIR

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda belirtilen programlarına 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü, saat:17.00’a kadar internet üzerinden aşağıda belirtilen şartlarda yüksek lisans ve doktora öğrenci başvuruları kabul edilecektir. 

Online Başvuru

PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN, ALES PUAN TÜRLERİ VE ÜCRETLER
Program Genel Kont. Burs Oranları Yatay Geçiş Kont. ALES Türü Puan YDS Ücret

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

4

Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

2

SÖZ 55

-

12.500,00 TL

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora

7

Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

2

SÖZ 55

55

17.800,00 TL

Temel İslam Bilimleri Doktora

2

Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

2

SÖZ 55

55

15.000,00 TL

Tarih Yüksek Lisans

2

Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

2

SÖZ 55

-

12.500,00 TL

Tarih Doktora

5

Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

2

SÖZ 55

55

17.800,00 TL

Bilim Tarihi Yüksek Lisans*

4

Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

2

SÖZ-EA 55

75

12.500,00 TL

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans* 5 Sınav sonucuna göre belirlenecektir. 2 EA 55 55 27.000.00 TL

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans*

7

Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

2

-

Alt sınır aranmaz

20.000,00 TL

Klinik Psikoloji Doktora

10

Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

2

EA 55

55

35.000,00 TL

Kamu Hukuku Yüksek Lisans

12

Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

2

EA 55

-

22.000,00 TL

Özel Hukuk Yüksek Lisans

13

Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

2

EA 55

-

22.000,00 TL 

* 16 Ağustos 17:01 ile 23 Ağustos 17:00 arası lisansüstü programlara başvuru yapan öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı 25 Ağustos Cuma günü saat 09:00’da Küçük Çamlıca yerleşkesinde yapılacaktır.

- Bilim Tarihi Anabilim Dalı’na girmeye hak kazanan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere Prof. Dr. Fuat SEZGİN İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından öğrenimleri boyunca her yıl 12 ay süreyle 1.400 TL üniversite bursu verilecektir. Bu burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmakta olup üniversitemizin sorumluluğunda değildir.

- Tüm programlarda burs hakkı kazanmak için aşağıda belirtilen taban başarı puanının sağlanması gerekmektedir.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PRO SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA TABAN BAŞARI  PUANLARI INA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABANPUANLARI

Program

Giriş Puanı

Yarı Burslu

Tam Burslu

Yüksek Lisans

65/100

75/100

80/100

Doktora

70/100

75/100

80/100

 

 

Programın Adı Sınav Tarihi

Yüksek Lisans 1. Yabancı Dil Sınavı 
(Bu sınav Yalnız YDS’si olmayan Klinik Psikoloji ve Bilim Tarihi yüksek lisans adayları için geçerlidir.)

17 Ağustos 2017, Saat:09.00
Yabancı Diller Bölümü- Küçük Çamlıca Yerleşkesi

1. Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının ilanı

18 Ağustos 2017

Yüksek Lisans 2. Yabancı Dil Sınavı 
(Bu sınav Yalnız YDS’si olmayan Klinik Psikoloji ve Bilim Tarihi yüksek lisans adayları için geçerlidir.) Sınava sadece 16 Ağustos 17:01 ile 23 Ağustos 17:00 arası lisansüstü programlara başvuru yapan öğrenciler girecektir.
25 Ağustos 2017, Saat:09.00
Yabancı Diller Bölümü- Küçük Çamlıca Yerleşkesi
2. Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının ilanı 25 Ağustos 2017

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora
Tarih Yüksek Lisans ve Doktora, 

Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora
Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans

Yazılı Sınav

11 Eylül 2017, Saat: 10.00
Atik Valide Yerleşkesi

Mülakat

Saat: 14.00

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans,

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

Yazılı Sınav

11 Eylül 2017, Saat: 10.00
Haliç Yerleşkesi

Mülakat

Saat: 14.00

Temel İslam Bilimleri Doktora

Yazılı Sınav

11 Eylül 2017, Saat: 10.00
Topkapı Yerleşkesi

Mülakat

Saat: 14.00

Sonuçların ilanı

12 Eylül 2017

Asıl liste kesin kayıt

13-14 Eylül 2017

Yedek liste kesin kayıt

15 Eylül 2017

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans mezunu olmak.
b) ALES’ten en az 55 puan almış olmak. Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans programı için ALES şartı aranmaz.

c) Doktora için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak.
     Klinik Psikoloji için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak. Tezsiz yüksek lisansta YDS alt sınırı aranmaz.

     Bilim Tarihi için YDS’den en az 75 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak
d) Diğer tüm yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmaz.

 

GEREKLİ BELGELER

a) Mezun olan öğrenciler; Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi getireceklerdir. Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için bütün derslerini geçtiklerini gösteren transkript belgesi yeterlidir. Ancak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet belgelerinin aslını getiremedikleri takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.

b) Mezuniyet Transkripti.

c) ALES belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans programı için istenilmez).

d) YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programları ile Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi yüksek lisans programları için gereklidir).

e) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge).

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

g) Niyet mektubu.

ÖZEL KOŞULLAR

a) Temel İslam Bilimleri programları için Arapça bilmek şart olup, yapılacak giriş sınavında sözlük serbesttir.
b) Tarih yüksek lisans ve doktora programları için alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.
c) Klinik Psikoloji yüksek lisans programlarına yalnız Psikoloji Lisans mezunları başvurabilir. 
d) Klinik Psikoloji doktora programlarına yalnız Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek lisans mezunları başvurabilir. 
e) Kamu Hukuku ve Özel Hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak şarttır.

DEĞERLENDİRME

Başarı Puanı: ALES Puanının %50’si, Lisans Mezuniyet Notunun %20’si ve Bilim ve Mülakat notunun %30’undan oluşan notların toplamı başarı puanını belirler. Tezsiz yüksek lisansta ALES puanı yerine yazılı sınav puanı geçerlidir. Yabancı Dil istenilen programlarda yabancı dil puanının ve mezuniyet puanının %10’u alınır.

Adayların sıralaması en yüksek nottan en düşük nota doğru yapılarak kontenjan doluncaya kadar öğrenci alımı yapılır. Asıl aday kayıtlarından sonra boş kontenjan kaldığı takdirde yedekteki adayın kaydı yapılır.

Önemli Not: Başarılı olduğu halde bursluluk puanını tutturamayan adaylar boş kontenjan olması durumunda isterlerse ücretli kayıt yaptırabilirler.

a)Yüksek Lisans ve Doktora programlarına, Mezuniyet notu, ALES puanı, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

b) Yazılı Sınava ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.

c) Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.

d) Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

e) Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgilerin olması durumunda adayın kesin kaydı yapılmış olsa bile geçersiz sayılır ve yapılan kayıt işlemi iptal edilir.

f) Şartlı başvuru kabul edilmez.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.

a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Transkript Belgesi, en az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması.
c) Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.
d) ALES belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans için istenmez).
e) YDS veya eşdeğeri bir belge, doktora programları ile Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi programları için gereklidir).
f) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Topkapı Yerleşkesi  
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 /2028-2045  Faks:0212 582 81 10
Topkapı Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.

Haliç Yerleşkesi 
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:12/A Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks: 0212 369 81 64
Haliç Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.


Üsküdar (Atik Valide) Yerleşkesi
Valide-i Atik Mah. Kartalbaba Cad. No: 36 Üsküdar İstanbul
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks: 0216 310 29 27
Üsküdar (Atik Valide) Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız


Küçük Çamlıca Yerleşkesi (Yabancı Diller Bölümü)
Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Caddesi No:8 Üsküdar / İstanbul
İletişim: 0(216) 546 02 96 (Dâhili - 3000) -  @: prep@fsm.edu.tr  
Web:http://prep.fsm.edu.tr/
Küçük Çamlıca Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız

Başvurular hakkında bilgi için:
enstitubasvuru@fsm.edu.tr

ENSTİTÜ / Program Sorumlu e-posta
SBE / Kamu Hukuku Yüksek Lisans Bülent UÇAN

0(212) 5218100- 2045

bucan@fsm.edu.tr

 SBE / Özel Hukuk Yüksek Lisans
 SBE / Bilim Tarihi Yüksek Lisans
 SBE / Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans/Doktora
SBE / Temel İslam Bilimleri Doktora Mesut GÖKÇE 0(212) 5218100- 2028 mgokce@fsm.edu.tr
SBE / Tarih Yüksek Lisans Tuğçe KİRİK 0(212) 5218100- 2045 - tugceakbulut@fsm.edu.tr
SBE / Tarih Doktora
SBE / Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans
SBE / Türk Dili ve Edebiyatı Doktora
 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi