Anasayfa  |   İletişim  | AR - EN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Lisansüstü Eğitim Ücretleri

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TC UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÜCRETLERİ

Anabilim Dalı

Program

Toplam
Kredi

PROGRAM ÜCRETLERİ

TEZ ÜCRETLERİ

KREDİ ÜCRETLERİ

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans

Doktora

Program
Ücreti

Program
Ücreti

Tez/Proje
 Ücreti

Tez
Ücreti

Kredi
Ücreti

Kredi
Ücreti

Türk Dili ve Edebiyatı*

Yüksek Lisans
 /Doktora

24

10.500,00

15.000,00

3.150,00

4.500,00

306,25

437,50

Tarih*

Yüksek Lisans
 /Doktora

21

10.500,00

15.000,00

3.150,00

4.500,00

350,00

500,00

Bilim Tarihi**

Yüksek Lisans

24

10.500,00

-

3.150,00

-

306,25

-

Psikoloji*

Klinik Psikoloji
Tezli Yüksek Lisans

30

25.000,00

-

7.500,00

-

583,33

-

Psikoloji*

Klinik Psikoloji
Tezsiz Yüksek Lisans

45

17.500,00

-

5.250,00

-

272,22

-

Temel İslam Bilimleri**

Yüksek Lisans
/ Doktora

24

10.500,00

13.000,00

3.150,00

3.900,00

306,25

379,17

*Kontenjanın %20'si tam bursludur.

** Kontenjanın %100'ü tam bursludur.

 

Tez Ücretleri; Program ücretinin % 30'u olarak hesaplanmaktadır.

Kredi Ücretleri; Program ücretinden tez ücreti düşüldükten sonra kalan ücretin kredi sayısına bölümüyle hesaplanmaktadır.

Tüm ücretlere % 8 KDV dâhildir.

 

YÜKSEK LİSANS EĞİTİM ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 
 
1. 
 • Eğitim ücreti, 6 yarıyıllık (3 yıl) eğitim programı için geçerlidir.
 • Gerekli akademik kriterlerin yerine getirilmesi halinde erken mezun olunabilmektedir.
 • Erken mezuniyet nedeniyle ücret iadesi yapılmamaktadır.
 
 
2. Tezli yüksek lisans programını içinde Her dönem kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın azami üç yıl başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. 
 
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrenim ücretlerini ödeyerek öğrencilik statüleri devam eder. 
 
 
3. Yüksek Lisans eğitim bursunun kesilme durumları; 
 • Geçerli mazereti olmadan bir yarıyıl devamsızlık.
 • Bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü azami bir yıl içerisinde tamamlayamama.
 • Yüksek lisans eğitimini altı yarıyıl (3 yıl) içerisinde tamamlayamama.
 • Yüksek lisans tez savunmasını süresi içerisinde yapmama.
 • Herhangi bir disiplin cezası alınması.
 • İlgili dönemde seçtiği ders sayısının en fazla %50 sinden DZ notu ile başarısız olunması.
 • Burs/indirim hakkı sadece bir kez verilir. Bursu/indirimleri iptal edilen veya ilişiği kesilen öğrenci tekrar burs/indirim kazanamaz. Bursunu kaybettiği tarihten sonraki ders ve tez ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
 DOKTORA EĞİTİM ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 
 
1. Eğitim ücreti, 12 ( oniki ) yarıyıl , 6 ( altı ) yıl süreyle geçerli eğitim programı için geçerlidir. 
 
 • Gerekli akademik kriterlerin yerine getirilmesi halinde erken mezun olunabilmektedir.
 • Erken mezuniyet nedeniyle ücret iadesi yapılmamaktadır.
2.Tezli doktora programını her dönem kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın azami 6 yıl başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrenim ücretlerini ödeyerek öğrencilik statüleri devam eder .
 
3.Doktora eğitim bursunun kesilme durumları; 
 
 •  Geçerli mazereti olmadan bir yarıyıl devamsızlık.
 •  Bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü azami bir yıl içerisinde tamamlayamama.
 •  Doktora programını 6 yıl içerisinde tamamlayamama.
 •  Beşinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmeme veya sınavdan iki kez başarısız olma.
 • Doktora tez önerisi savunmasının zamanında yapılmaması.
 • Doktora tez önerisinin iki kez reddedilmesi.
 • Tez izleme komitesince iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunma veya tez izleme komitesi toplantısına katılmama.
 • Herhangi bir disiplin cezası alınması.
 • İlgili dönemde seçtiği ders sayısının en fazla DZ notu ile başarısız olunması.
 • Burs/indirim hakkı sadece bir kez verilir. Bursu/indirimleri iptal edilen veya ilişiği kesilen öğrenci tekrar burs/indirim kazanamaz. Bursunu kaybettiği tarihten sonraki ders ve tez ücretlerini ödemekle yükümlüdür

 Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi