Anasayfa  |   İletişim  | AR - EN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Başvuru ve Kabul

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KOŞULLARI
PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN, ALES PUAN TÜRLERİ VE ÜCRETLER
Anabilim Dalı Program Genel
Kont.
Yatay
Geçiş
Kont.
ALES Türü
Puan
YDS Ücret Burs Oranı
Türk Dili ve Edebiyatı YL 20 2 SÖZ 55 - 10,500 %60’si tam burslu,
%40’ı yarı burslu
DR 10 2 SÖZ 55 55 15,000
Temel İslam Bilimleri YL 10 3 SÖZ 55 - 10,500 %100’ü tam burslu
DR 5 2 SÖZ 55 55 13,000
Tarih YL 20 2 SÖZ 55 - 10,500 %60’si tam burslu,
%40’ı yarı burslu
DR 5 2 SÖZ 55 55 15,000
Bilim Tarihi YL 7 1 SÖZ-EA 55 75 10,500 %100’ü tam burslu
Psikoloji/Klinik Psikoloji Tezli YL 10 1 EA 55 55 25,000 %20’si tam burslu
Psikoloji/Klinik Psikoloji (Tezsiz) YL 5 1 - Alt sınır aranmaz 17,500
Kamu Hukuku YL 20 - EA 55 - 20,000 %75’i tam burslu,
%25’i yarı burslu
Özel Hukuk YL 20 - EA 55 - 20,000
- Sınavda yeterli puanı alarak başarılı olan ancak bursluluk hakkı kazanamayan adaylar istedikleri takdirde ve yeterli kontenjan olması halinde ücretli olarak kayıt yaptırabilirler.
- Bilim Tarihi yüksek lisans programına girmeye hak kazanan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere Prof. Dr. Fuat SEZGİN İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından öğrenimleri boyunca her yıl 12 ay süreyle 1.400 TL üniversite bursu verilecektir. Bu burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmakta olup üniversitemizin sorumluluğunda değildir.
- Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlanması gerekmektedir.
- Bursluluk süresi tüm yüksek lisans programlarında azami 2 yıl, doktora programlarında azami 4 yıl sürelidir.
- Yüksek lisans programlarının ücretleri; dersler, seminer ve tez çalışması olmak üzere azami 3 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 3 yıllık ücrettir).
- Doktora programlarında ücretler; dersler, seminer, yeterlik, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere azami 6 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 6 yıllık ücrettir).
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSAN VE DOKTORA PROGRAMLARINA
ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI
Program Giriş
Puanı
Yarı
Burslu
Tam
Burslu
Yüksek Lisans 65/100 75/100 80/100
Doktora 70/100 75/100 80/100
BAŞVURU ŞARTLARI
a)        Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans mezunu olmak.
b)       Yüksek Lisans için lisans mezuniyet notunun en az  CC (60.00);
Doktora için yüksek lisans mezuniyet notunun en az CB (67.00) olması
c)        ALES’ten en az 55 puan almış olmak
Tezsiz Klinik Psikoloji yüksek lisans programı için ALES şartı aranmaz.
d)       Doktora için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak;
Klinik Psikoloji için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak (Tezsiz yüksek lisansta YDS alt sınırı aranmaz)
Bilim Tarihi için YDS’den en az 75 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak
Diğer tüm yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmaz.
GEREKLİ BELGELER
a)        Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi;
b)       Mezuniyet Transkripti;
c)        ALES belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans programı için istenilmez);
d)       YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programları ile Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi yüksek lisans programları için gereklidir);
e)        Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge);
f)        Nüfus cüzdanı fotokopisi;
g)       Özgeçmiş:
ÖZEL KOŞULLAR
a)     Temel İslam Bilimleri programları için Arapça bilmek şart olup, yapılacak giriş sınavında sözlük serbesttir.
b)     Tarih yüksek lisans ve doktora programları için alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.
c)     Klinik Psikoloji yüksek lisans programlarına yalnız Psikoloji mezunları başvurabilir.
d)     Kamu Hukuku ve Özel Hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
DEĞERLENDİRME
a)        Yüksek Lisans ve Doktora programlarına, Mezuniyet notu, ALES puanı, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
b)       Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c)        Yazılı Sınav ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d)       Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
e)        Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
f)        Şartlı başvuru kabul edilmez.
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.
a)        Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi;
b)       Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması);
c)        Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri;
d)       ALES belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans için istenmez) 
e)        YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programları ile Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi programları için gereklidir)
f)        Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.
 
 


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi